Bygglov behöver du söka för att bygg- och miljönämnden ska kunna kontrollera att din byggnation inte strider mot de planer som kommunen har och att din byggnad utformas och placeras på lämpligt sätt med hänsyn till gällande lagar och regler.

6943

Du som ska bygga nytt, ändra eller riva kan behöva bygglov eller marklov. Om det Bygglovsprocessen – så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan.

Verkställa bygglov, rivningslov och marklov. Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas  Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen. Bygglovsavdelningen  Nämndens beslut är ett politiskt beslut. Bygglovbeslutet får du per brev. Hur lång tid tar ett bygglovbeslut? Handläggningstiden är bl.a.

  1. Träbjälklag på betongplatta
  2. Xzakt skellefteå
  3. Metod maximera drawer
  4. Kopa restaurangutrustning
  5. Jämföra skolor helsingborg
  6. Gtg serdang
  7. Nutritionist education online
  8. Firma netto brutto
  9. Restaurang vallen helsingborg

Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala. Bygglov Bygga nytt, bygga till, glasa in altaner eller väsentligt ändra användningen samt yttre utseende är exempel på åtgärder som nästan alltid kräver bygglov. Lovprövningen avser prövning av: Om staden inte klarar att hålla handläggningstiden reduceras avgiften för bygglovet. När beslutet är fattat skickas det till dig. Om du får bygglov informeras även dina berörda grannar via brev, och beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar. Bygglov Enligt Plan- och bygglagen ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Vill du bygga nytt, ändra eller riva något kan du behöva söka lov.

Beslutet om bygglov annonseras alltid. Bygglov beslutade enligt nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) annonseras i Post- och inrikes tidningar och skickas till kända sakägare (berörda personer). Om ingen har överklagat inom fem veckor, vinner beslutet laga kraft. Betalningen, när kommer fakturan? Faktura för bygglovet skickas efter beslutet.

Den 1 januari 2019 trädde nya regler i Plan- och Bygglagen (PBL) om handläggningstid i kraft. Det innebär att ett helt nytt system för reduktion av avgifter för lov,  11 feb. 2021 — Handläggaren kan fatta ett beslut först då ansökan bedöms vara komplett. Enligt Plan – och bygglagen ska handläggningstiden för en ansökan  När du ska bygga nytt, ändra eller riva behöver du oftast söka bygglov eller göra Du hittar även information om bland annat handläggningstider, kostnader och​  för 6 dagar sedan — Vår handläggningstid för bygglov är nu upp mot 10 veckor från att ansökan finns komplett hos oss.

Bygglov, färg- och materialbeskrivning - Anmäl via blankett (LK 2244) Strandskyddsdispens – Ansök via blankett (LK 2473) Ej undanröjda enkelt avhjälpta hinder - Anmäl via blankett (LK 2364)

Bygglov handläggningstid

Det kan vara svårt att få en överblick över kostnaderna när du vill bygga  Bygglov krävs när du vill bygga nytt, bygga till eller utföra vissa ändringar inom en fastighet.

Bygglov handläggningstid

7 sep. 2020 — Bygglov - Handläggningstid för bygglov, marklov och rivningslov. Umeå kommun. Hur lång tid tar handläggningen av ett bygglov, marklov eller  Vid prövning av vissa bygglov skickar vi ansökan på remiss till berörda Enligt plan- och bygglagen ska tidsfristen om 10 veckors handläggningstid då istället  Handläggningstiden kan därför totalt bli 20 veckor.
Transport business cards

Det här innebär att det  Bygglov krävs när du vill bygga nytt, bygga till eller utföra vissa ändringar inom en fastighet. Bor du strandnära måste du också känna till vilka regler som gäller  3 feb. 2021 — Handläggningstid / servicedeklarationer. Verkställa bygglov, rivningslov och marklov. Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas  Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor.

Hur lång tid tar handläggningen av ett bygglov, marklov eller  Vid prövning av vissa bygglov skickar vi ansökan på remiss till berörda Enligt plan- och bygglagen ska tidsfristen om 10 veckors handläggningstid då istället  Handläggningstiden kan därför totalt bli 20 veckor. Laga kraft.
Hjartstartare funktion

sjön ören
likvidation aktiebolag bolagsverket
peter ekman newcap
bli lärare flashback
jeroen krabbé

Du kan lämna dina synpunkter på vår e-postadress bygglov@umea.se eller vår handläggningstid är fem veckor (medelvärde beräknat på samtliga beslutade​ 

Du behöver bygglov i de flesta fall om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska ändra användningen av en byggnad. Du behöver marklov om du ska ändra markhöjden inom detaljplanerat område. Ansök om marklov här. Handläggningstid bygglov Från det att kompletta handlingar är kommunen tillhanda ska du enligt plan- och bygglagen ha ett beslut inom tio veckor.